Hjälp till att upptäcka artrikedomen vid Långsjön i Borlänge

Humlebagge, ängsblombock och fläckhornad blombock på åkervädd. Foto: Glenn Costello

Den 26 maj hålls Dalarnas första BioBlitz vid Långsjön i Borlänge. I samband med den Biologiska mångfaldens dag bjuder Dalarnas naturföreningar in till att hitta så många arter som möjligt under ett dygn.

En BioBlitz är en intensiv inventering av alla möjliga arter inom ett specifikt område och håller vanligtvis på under 24 timmar. Med hjälp av artkunniga experter bjuds nu alla intresserade in för att tillsammans finna så mycket som möjligt av den biologiska mångfalden i och omkring Långsjön i Borlänge. Från tidig morgon till långt in på natten dokumenteras de olika däggdjur, fåglar, fladdermöss, fiskar, insekter, lavar, mossor, svampar och alger som går att finna i området.

På plats kommer det att upprättas ett basläger där det finns experthjälp, bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda. Turer kommer under dagen och natten att utgå från lägret då man kan få följa experterna ut i omgivningarna för att exempelvis se vad som hamnat i insektsfällorna eller vilka fåglar som håller till på flygfältet. För barnen finns det flera aktiviteter vid baslägret, bl.a. Natursnokarna kommer att vara på plats. Mer information om vad som händer under dygnet finns att finna på BioBlitz Dalarnas hemsida: https://bioblitzdalarna.wordpress.com/

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i DalarnaDalarnas Ornitologiska FöreningEntomologiska Föreningen i Dalarna och VästmanlandDalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Borlänge kommun, naturum Dalarna och Studiefrämjandet.

Oavsett förkunskaper är alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs. Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den fantastiska biologiska mångfalden vi har runt oss!

Kontaktpersoner: Urban Gunnarsson (076-8282980) och Glenn Costello (070 717 84 49).

Annonser

Program!

Nu har vi tagit fram ett preliminärt program för dagen. Som ni ser är den verkligen fullspäckad med aktiviteter!

Affisch!

Nu har arbetsgruppen skapat en affisch som ska sättas upp på lämpliga platser.

Ni får gärna hjälpa oss genom att spara bilden och sprida den via sociala medier!

Förutom det har vi även skapat ett evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/202328747218772/

Om ni undrar vad det är på bilden så är det en humlebagge i mitten, ängsblombock till höger och fläckhornad blombock till vänster, och baggarna sitter på åkervädd! Tänk vilken mångfald det kan finnas på en enda blomma!