BioBlitz Dalarna 2018 – En succé på många sätt!

Baslägret på lördagmorgon. Foto: Glenn Costello

Lördagen den 26 maj kl 06:00 slog Dalarnas naturföreningar upp porterna till en annorlunda naturupplevelse – Dalarnas första BioBlitz vid Långsjön i Borlänge. BioBlitz Dalarna arrangerades i samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

Syftet med BioBlitzen var att upptäcka, visa upp och lära ut om de levande varelserna som finns i och kring Långsjön men också för att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden och arter. Resultatet kan ge ovärderliga data för att mäta förändringar i den biologiska mångfalden.

Lars-Ove Wikars samlar första gänget som ska ut för att till på skalbaggar. Foto: Glenn Costello

De arrangerande föreningarna bjöd in till ett intressant och spännande dygn med ett omfattande program med utflykter till närområdet för att hitta så många arter som möjligt med någon av deras medlemmar som guide. Samtidigt med utflykterna fanns föreningarnas experter vid baslägret för att kunna artbestämma fåglar, fiskar, insekter, lavar, mossor, svampar, alger –  ja allt som gick att finna i området helt enkelt, barnen som deltog i barnaktiviteterna som bl.a. naturrum Dalarna hade var särskilt aktiva och håvade in mycket småkryp och annat i närområdet.

Dagen startade redan kl 06:00 med en guidad fågelutflykt som Dalarnas Ornitologiska Förening ansvarade för och sedan fortsatte det med guidningar hela dagen med inriktning på insekter, flora, svampar, steklar, skogens mångfald, alger, skalbaggar, fjärilar, humlor, småkryp i död ved, fladdermöss och slutade med nattfjärilar vid baslägret från kl 23:00 och fram till kl 02:00 – alltså in på söndagen. Inte ett helt dygn men ändå en lång och spännande dag med många intryck och fynd.

Arbetsgruppen som arrangerade BioBlitzen satte ett mål på 400 arter totalt och man lyckades nog bra med den målsättningen. Alla arter är inte bestämda ännu men vi kan redan nu avslöja att minst 365 arter, varav 13 rödlistade hittades, prata om biologisk mångfald!

Att nämna alla 365 fynd i denna mycket korta information är förstås inte möjligt så vi har valt ut några lite udda arter som observerades eller hittades under Dalarnas första BioBlitz. Det viktigaste är ändå att alla arter – denna dag – är lika viktiga att rapportera för att visa på naturens fantastiska mångfald.


Kryppyssling – VU (sårbar på rödlistan), (källa: ArtDatabanken)

Kryppyssling är en upp till 5 mm lång, oregelbundet grenad blågrön rödalg som bildar en nätformig lös, icke fastsittande matta på botten av sjöar. Den har också hittats intrasslad i andra alger t.ex. slangalger Vaucheria. Grenarna sitter i nästan 90° vinkel, med rundade ändar och utan hår. Cellerna är cylindriska, 16–18 µm breda och 30-60 (-90) µm långa. Den är endast känd från Öster-Vontjärn i Jämtland och Långsjön i Dalarna. I den senare fanns arten kvar 2005. Den är eftersökt på flera håll i Sverige utan framgång. Arten har inga kända fynd utanför Sverige. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).

Kryppyssling hittades alltså åter 2018 i Långsjön och vad vi vet har den inte kunnat återfinnas i Öster-Vontjärn så Långsjön är alltså den enda just nu kända lokalen i världen för denna unika rödalg.


Prickvingad svävfluga – NT (nära hotad på rödlistan), (källa ArtDatabanken)

Släktet Bombylius omfattar relativt humlelika arter med utstående tät blek- till brungul behåring. Prickvingad svävfluga är vår största art i släktet, 10–14 mm lång och något större än vår vanligaste art B. major. Vingarna har som denna även mörkbrun framkant men dessutom, som namnet antyder, ett flertal mörka prickar. Genom detta kännetecken kan åtminstone den initierade lätt identifiera arten i fält. I bakkroppens gula päls finns några tvärrader med tunna svarta hår.

Fyndet av prickvingad svävfluga är det första kända i Dalarna enligt ArtPortalen och BioBlitzen hittade alltså en ny art för Dalarna!


Klöverhumla – NT (nära hotad på rödlistan), (källa: ArtDatabanken)

Klöverhumla är en storväxt och lätt igenkänd humleart med sammetsartad, kort och tät päls. Grundfärgen är guldgul till brungul med ett svart-mörkbrunt tvärband över ryggen mellan vingbaserna (interalarband) och ofta med vit behåring på kroppens undersida. Variationen i färgteckningen är förhållandevis liten, men blekta små individ kan förväxlas med sandhumla.

På humleutflykten hittades ett antal för Dalarna mer eller mindre ovanliga humlearter men fyndet av klöverhumla fick guiderna Bo Karlstens och Glenn Costello att reagera extra då de tidigare endast känner till mycket få fynd i Dalarna. En mycket sällsynt humla som vi nu, tack vare BioBlitzen, vet även finns vid Långsjön.


Röd glada – Livskraftig (LC), (källa: ArtDatabanken)

Stor rovfågel med långa vingar med spetande handpennor. Skils från brungladan på framför allt längre och djupare kluven stjärt samt tydligt röda färgtoner i dräkten. Häckar framför allt i södra Götaland, där den är ökat starkt och numera allmän i Skåne (ca 1900 par 2012) samt i angränsande delar av Halland, Blekinge och Småland. Den häckar också regelbundet och starkt ökande i Västergötland (lokalt tämligen allmän med bland annat ca 15 par på Falbygden), på Öland, Gotland och i Östergötland.

Röd Glada är en vanlig rovfågel i Södra Sverige, framförallt i Skåne men i Dalarna är den en raritet som fågelskådare gärna åker långt för att få se. Att den hade vänligheten att besöka just Långsjön den 26:e maj gladde många fågelskådare och även övriga deltagare på BioBlitzen.


Vad är en BioBlitz?
BioBlitz kan beskrivas som en intensiv tidsperiod av biologisk inventering av ett specifikt område. Experter och amatörer inventerar alla levande organismer inom ett utvalt område.

Vilka arrangerade Dalarnas första BioBlitz?
Naturföreningarna i Dalarnas som arrangerade detta var: Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och även i samarbete med Borlänge kommun, naturum Dalarna och Studiefrämjandet.

Vad är biologiska mångfaldens dag?
2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. 2017 var första året dagen lyftes i Sverige tack vare Rebecka Le Moine och Erik Hansson.


Bildgalleri från BioBlitzen

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s