BioBlitz Dalarna 2019

I samband med Biologiska mångfaldens dag arrangeras BioBlitz Dalarna för andra gången lördagen den 25 maj vid Backa våtmark i Falun och kommer att hålla på nästan ett helt dygn. Alla är välkomna att delta och hjälpa till att hitta så många arter som möjligt, alla behövs! Det här blir ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om den biologiska mångfalden vi har runt oss!

Baslägret under BioBlitzen kommer att vara vid Backa våtmark och bemannas med experter inom olika artgrupper för att bl.a. kunna artbestämma det som hittas. Förutom det kommer vi att ha t.ex. bestämningslitteratur, luppar, artlistor och mycket mer tillhanda.

Under dagen ordnar vi exkursioner i området med olika inriktningar som t.ex. nattsångarlyssning, floravandring, svampexkursioner och insektsturer. För barnen kommer det att finnas aktiviteter vid baslägret.

Programmet läggs ut i maj så håll koll efter den! Medtag egen matsäck för dagen, grillar kommer att finnas tillhands.

Nytt för i år är att vi kör ett evenemang på stan i centrala Falun under den biologiska mångfaldens dag den 22 Maj. Mer information om det släpps närmare tiden så håll koll efter det!

BioBlitz Dalarna arrangeras av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och sker i samarbete med Studiefrämjandet.

 

Annonser